Zajęcia warsztatowe dla uczniów 5-6 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się cyklicznie w formie 8 spotkań, na terapie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 7.

Przeznaczone są dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych o mniejszych kompetencjach społecznych.

Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz wzrost wiary w siebie i pewności w relacjach rówieśniczych.

W celu rekrutacji dziecka na zajęcia, należy skontaktować się z osobami prowadzącymi, p. psycholog Pauliną Dubińską-Szalbierz lub p. psycholog Agnieszką Gidaszewską w godzinach pracy poradni.

Tel. 061 872 10 50