Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców na zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców”. Proponowany cykl zajęć dla rodziców powstał w oparciu o koncepcję wychowania T. Gordona „Wychowanie bez porażek” oraz A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Zajęcia mają służyć podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców, przede wszystkim w zakresie umiejętności komunikowania się, rozumienia dzieci oraz budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

 • Zajęcia maja charakter psychoedukacyjny, odbywają się w formie warsztatowej.
 • Uczestniczyć w nich  mogą wszyscy rodzice niezależnie od wieku dzieci i problemów, z jakimi się borykają.
 • Zajęcia będą odbywać się cyklicznie przez kolejnych 8 tygodni w środy w godzinach 17.30 – 19.00.
 • Zajęcia poprowadzą psycholodzy : Izabela Danielewicz i Agnieszka Koperska-Figaj.
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.

Program zajęć:

 1. Uczucia – jak pomóc dziecku zadbać o swoje uczucia, jak rozwijać inteligencję emocjonalną.
 2. Wyznaczanie granic – jak nauczyć dziecko reguł, jak być konsekwentnym.
 3. Zachęcanie do współpracy i samodzielności.
 4. Kary a konsekwencje  –  co je różni, co jest skuteczniejsze w procesie wychowawczym.
 5. Pochwała opisowa – jak efektywnie chwalić.
 6. Jak pomóc dziecku  konstruktywnie rozwiązywać konflikty.
 7. Etykietowanie – przeszkoda w budowaniu poczucia własnej wartości.

Pierwsze spotkanie – 29.03.2023 r. (środa), godz.17.30.

Miejsce:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 – ul.  Św. Antoniego 42, Tel. 61 872 10 50.

Prosimy o zapisy telefoniczne w godzinach pracy poradni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: poradnia7@op.pl