Trening Twórczego Myślenia „ Krok za krokiem możesz dojść daleko ” jest programem autorskim, którego celem jest wszechstronna stymulacja uzdolnień poznawczych i rozwój umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów przez dzieci.

Przeznaczony jest dla uczniów wybitnie zdolnych (zdolności intelektualne, twórcze, kierunkowe) z klas IV i V szkoły podstawowej. Poprzez pracę na zadaniach figuralno-obrazowych i werbalnych doskonali umiejętność logicznego, abstrakcyjnego i dywergencyjnego myślenia, szczególnie  w zakresie rozwoju płynności, giętkości i oryginalności rozumowania.

Dzieci powinny nabyć m.in. umiejętność wyciągania wniosków z niepełnego zbioru informacji oraz transformacji różnorodnych rozwiązań tego samego problemu:

– wytwarzanie w krótkim czasie wielu pomysłów, skojarzeń,

– szybka zmiana kierunku poszukiwań i dostosowanie metod rozwiązania problemu do

  zmieniających się okoliczności,

– łatwość wychodzenia poza stereotypy, uchwycenia rzadkich, niezwykłych aspektów sytuacji

  problemowej.

Zajęcia odbywają się co trzy tygodnie, we wtorki o godz. 16.45 i trwają około 45 – 55 minut. Przewidzianych jest 12 spotkań. Grupy 2 – 5 osobowe.

W celu rekrutacji dziecka na zajęcia należy skontaktować się z psychologiem prowadzącym p. Aldoną Paprzycką w godzinach jej pracy.

Tel. 061 872 10 50