Są to zajęcia psycho-edukacyjne, prowadzone metodą warsztatową, mające na celu rozwijanie umiejętności uczenia się. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym z klas 6-8, prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7. Spotkania odbywają się w max. 10 osobowych grupach, raz w tygodniu.

Podczas cyklicznych spotkań diagnozujemy indywidualny styl uczenia się każdego uczestnika, pracujemy nad czynnikami ułatwiającymi i utrudniającymi proces nauki. Uczymy się i ćwiczymy mnemotechniki w oparciu o materiał szkolny m.in. biologię, historię, j. angielski, ortografię.

Podczas zajęć pracujemy indywidualnie i grupowo w formie przystępnej dla młodych, w luźnej i spontanicznej atmosferze.

Podczas cyklu zajęć ćwiczymy też pamięć bezpośrednią, koncentrację uwagi oraz elementy technik relaksacyjnych, ponieważ są to także czynniki wpływające na funkcjonowanie pamięci.

W celu rekrutacji dziecka na zajęcia, należy skontaktować się z osobą prowadzącą, p. psycholog Pauliną Dubińską-Szalbierz w godzinach pracy poradni.