Zespoły Orzekające są powoływane niezwłocznie po wpłynięciu wniosku rodzica/opiekuna prawnego.

Wszystkie dokumenty na Zespół Orzekający należy składać 7 dni przed ustalonym terminem zespołu!