Są to zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym 4-5 lat, które odbywają się w formie cyklicznych spotkań na terenie PPP7. Spotkania odbywają się w max. 4 osobowych grupach, raz w tygodniu.

Odziaływania terapeutyczne opieramy na idei harmonijności rozwoju dziecka, oraz współkorelacji rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Podczas zajęć wykorzystujemy elementy Kinezjologii Edukacyjnej, Integracji Sensorycznej oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju (głównie terapia ręki). Uczestnictwo w zajęciach poprzedzone jest pogłębioną diagnostyka każdego dziecka, dzięki czemu indywidualizujemy program specjalnie pod daną grupę uczestników.

Pracujemy aktywnie, w ruchu, czasem głośno, w formie zabawy, dzięki czemu dzieci nie odczuwają, że są to de facto oddziaływania terapeutyczne.

W celu rekrutacji dziecka na zajęcia, należy skontaktować się z osobami prowadzącymi, p. psycholog Pauliną Dubińską-Szalbierz lub p. psycholog Agnieszką Gidaszewską w godzinach pracy poradni.

Tel. 061 872 10 50